Niels Christian Hvidt

 

banner conf

About NCH
By NCH
Newspaper Articles:
Miraklernes tid er ikke forbi

by Christensen, Johannes H.

&ng

Dansk, katolsk teolog gennemgår en række nutidige mirakler. Særegne, ekstraordinære, men også ofte kun kuriøse.

Niels Christian Hvidt:

MIRAKLER

297 sider, 295 kr.

Gyldendal

Så sent som den 10. marts 1995 skete der et mirakel i Bredgade i København, hvor en ikon i Alexander Nevskij-kirken (den med løgkuplerne) begyndte at græde olie-tårer. Det blev den ved med i ca. to år, hvad der er bevidnet af mange - blandt dem forfatteren til bogen "Mirakler", Niels Christian Hvidt.
Han er 33 år, cand. theol. fra Københavns Universitet, konverteret til katolicismen og nu knyttet til et universitet i Rom.Den grædende ikon i Bredgade blev aldrig undersøgt videnskabeligt - med en begrundelse, som er rimelig nok, men samtidig dækker sig ind til alle sider. For den daværende præst forklarede, at "den, som tror, han tror, og den, der ikke tror, ham kan et mirakel heller ikke hjælpe til at tro".
Heri har han så inderligt ret, og det er bogens problem. Et mirakel kan m;ske bekræfte den troende, men næppe omvende nogen. Hvad er et mirakel? En uforklarlig hændelse eller et brud på naturlovene eller en ekstraordinær sjælelig tilstand?

Jesu undere

Ser man efter i evangelierne, så er Jesu undere altid målrettede: De sultende mætter han, de blinde giver han synet, de lamme førligheden, de besatte befrielsen.
I Hvidts bog er miraklet sjældent målrettet, men for det meste en kuriøsitet: Er det et mirakel, at der ovenpå et lille kapel i Grækenland vokser en klynge træer, hvis rodnet man ikke kan forklare? Eller at små slanger én gang om året af uforklarlige grunde kryber op til en kirke - også i Grækenland?
Eller at en almindelig sekulariseret diplomatfrue pludselig begynder at skrive profetiske budskaber med ført hånd og i en fra hendes egen afvigende håndskrift? I en del teologers øjne svarer hendes skrifter til den kristne profetiske tradition, hævder Hvidt. Men så ser teologerne ikke ordentligt efter, for der er i hvert fald æstetikken til forskel.
De citater, Hvidt bringer fra Vassula, som hun hedder, adskiller sig ikke fra ordinær, eksalteret opbyggelseslitteratur eller fra tonefaldet i f. eks. "Mormons Bog". Bortset fra, at det kan diskuteres, om ikke den profetiske tradition er eksklusivt jødisk.

Kirkens enhed

Hvad skal miraklerne til for? I flere tilfælde lægger katolikken Hvidt, hvad man ikke kan bebrejde ham, vægt på, at de arbejder for kirkens enhed, som det smerter Gud er blevet brudt - enheden med den katolske kirke vel at mærke.
Når en Madonna i den italienske by Civitavecchia i 1995 græder blod, så er det over "den smerte, som er i Guds hjerte" over kirkens splittelse, også splittelsen internt hos katolikkerne, og fordi "mennesker afspejler ikke længere Guds orden, men den ondes orden". Hvornår har mennesker afspejlet Guds orden, må man spørge?
Bogen er fint og oplysende illustreret, og de fleste af dens "case-stories" af nyere dato. Der er ikke belæg for at betvivle det særegne og ekstraordinære i de begivenheder, som skildres med journalistisk nysgerrighed, uden sensationslyst, men også uden egentligt kritisk beredskab. Selv har Hvidt i adskillige tilfælde været på "gerningsstedet" i "gerningsøjeblikket", hvad der gør ham til en autentisk reporter.

Torino-klædet

Især har jeg med interesse heftet mig ved kapitlerne om Torino-klædet, der stadig er genstand for videnskabelig undersøgelse og diskussion, og ved historien om den gådefulde og enestående Padre Pio, som notorisk var stigmatiseret det meste af sit liv og på mystisk vis har åbenbaret sig langt borte fra sit fysiske opholdssted.
Men igen: Som skeptisk protestant forundres man, snarere end man godtager. Fremmedartet er og bliver jo den udbredte ekstatiske betagelse af miraklerne, som den katolske kirke søger at efterprøve kritisk og analytisk. Men mon ikke de fleste af vi mennesker ved nærmere eftertanke oplever talrige undere i vores daglige hverdagsliv?
Jeg gør i hvert fald.

Gengivet med Jyllandspostens tilladelse.

Back to list

Se siden på dansk

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.