Niels Christian Hvidt

 

banner conf

About NCH
By NCH
Newspaper Articles:
Miraklernes tid

by Laugesen, Anders

Beretninger om mirakler har altid været vigtige for troen på, at Gud kan gribe ind. At folkekirkens teologer i de sidste par hundrede år ofte har haft et uafklaret forhold til, hvad de skal mene, må i det store perspektiv betegnes som en kirkehistorisk kuriositet.
Men miraklernes tid er ikke forbi. Også i Danmark er de ved at vende tilbage. Den fornyede interesse for åndelige fænomener omfatter alle former for overnaturlige og mirakuløse hændelser.

Men når troens »overnaturlige« elementer bryder igennem, mistes fokus let, som f.eks. i tv-serien »Åndernes magt«, hvor det uforklarlige er reduceret til underholdning.

Netop derfor er det befriende, at der er udkommet en gennemarbejdet og seriøs bog om mirakler, der på den ene side tager mirakler alvorligt, men på den anden side ikke taber perspektivet for, at mirakler i en kristen sammenhæng altid peger hen på Jesus.

Forfatteren til bogen »Mirakler« er en usædvanlig person. Som den første katolske teolog uddannet ved Københavns Universitet siden Reformationen og senere dr.teol. fra det katolske Gregoriana-universitet i Rom er Niels Christian Hvidt fagligt højt kvalificeret. Samtidig har han en indre drivkraft, der har ledt ham rundt i verden for selv at opleve mirakuløse hændelser som førstehåndsvidne.

I sin meget velskrevne bog tager han læseren på en enestående rejse i miraklernes land og lader os møde det mirakuløse gennem de direkte berørte mennesker. Kombineret med Niels Christian Hvidts faglighed giver det en helt usædvanlig underholdende, engageret og sober bog.

Bogen bliver efterfulgt af en film produceret af Zentropa med Niels Christian Hvidt som ankermand. Den er der grund til at imødese med stor spænding.

Lykkes det at drage engagement, nærvær og seriøsitet ind i filmen, i samme grad som tilfældet er i bogen, venter der en bemærkelsesværdig oplevelse.

Bogen »Mirakler« vil uden tvivl blive en klassiker inden for sit felt og blive oversat til mange sprog. Forhåbentlig vil det give Niels Christian Hvidt mod på at gå i gang med nye formidlingsprojekter, der kan trække en kristen vinkel ned over tidens store interesse for det uforklarlige.

Niels Christian Hvidt: Mirakler. Møder mellem himmel og jord. 297 sider. 295 kr. Gyldendal.


Back to list

Se siden på dansk

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.