Niels Christian Hvidt

 

banner conf

About NCH
By NCH
Magazine Articles:
Jeg har set mirakler ske

by Boje, Ole

GUD OG MIRAKLERNE.

Shakespeare tog fejl: miraklernes tid er ikke forbi. Teologen Niels Christian Hvidt fra Gregoriana Universitetet i Rom har fyldt en bog med dem, og nu vil han i samarbejde med medicinalfirmaet Lundbeck undersøge om forbøn kan helbrede mirakuløst.

Af Ole Boje.
Foto: Karl Ravn m.fl.


Det er i sig selv et lille, uformelt møde mellem himmel og jord.
Næsten et helt lille mirakel!
Den danske medicinalgigant H. Lundbeck, solidt anbragt på naturvidenskabens grund, er gået i samarbejde med den danske teolog, Niels Christian Hvidt, Gregoriana Universitetet i Rom og vil de næste tre år betale ham for at forske i et tilsyneladende sammenhæng mellem den åndelige og den fysiske verden:
Bønners mirakuløse, helbredende virkning!
Og det er spændende nyt, for det drejer sig om dig og mig og om, at mirakler ikke kun findes i de bibelske beretninger men med stor regelmæssighed optræder i vores yderst kontante verden af i dag.
Det kan godt være op ad bakke at overbevise nutidsmennesker i vort hjørne af verden om undere/ mirakler, men Niels Christian Hvidt er overbevist. Han har selv oplevet dem. Han har rejst over store dele af kloden for at opsøge dem, forske i dem, lade dem tale deres egne sprog.
Bag sig har han fra 1997 en guldmedalje på Københavns Universitet for sin afhandling: ”Profeti og Åbenbaringer,” og siden en italiensk doktorgrad.
Man har længe i USA haft undersøgelser, der synes at godtgøre, at mennesker med en tro har et bedre helbred.... at der med andre ord er et sammenhæng mellem psyke og fysisk helbred, og det er i fortsættelse af dette resultat, at Hvidt vil efterprøve bønners indvirkning på helbredet, og navnlig forsøg med såkaldte forbønsundersøgelser har været inspirationen.
I 1988 gennemførte lægen Randolph C. Byrd et kontrolforsøg blandt ca. 400 hjertepatienter på San Francisco General Hospital.
De blev opdelt i to grupper, som modtog nøjagtig samme medicinske behandling, men hvad hverken læger eller patienter vidste, var, at man havde kontaktet en gruppe gode, kristne mennesker, der fik til opgave at bede til Gud for halvdelen af forsøgsgruppen.
Resultatet viste et forbavsende bedre forløb for gruppen, der var bedt for.
Og lægens konklusion var, at ” forbøn til det jødekristne Gud har en positiv terapeutisk effekt.”’
Et senere forsøg på Cha Hospital i Sydkorea blandt 300 kvinder , indlagt til kunstig befrugtning, havde til resultat, at 50 pct. i gruppen, som der var bedt til Gud for, blev gravide , mod 25 pct. i den anden kontrolgruppe.
For det danske medicinalfirma er projektet interessant, fordi det tilsyneladende handler om , at bevidstheden forsøger at påvirke de biologiske processer.
Det dækker ikke helt Hvidts opfattelse, for han ser en konkret , nærværende Vorherres indgriben.
Hvidt har forpligtet sig til at holde foredrag i medicinalfirmaet om forbøn og mirakler. I en snes tilfælde årligt sker uforklarlige helbredelser, og når læger og teologer har behandlet sagen , bliver helbredelsen godkendt som mirakuløs.

GRÆDENDE MADONNAER

Det er selvfølgelig ikke helt i samme klasse, som da Jesus ved Tiberias søens bred bespiste et par tusind mennesker med 5 brød små brød og et par fisk, men et mirakel er det ligegodt, at et nadverbrød 1200 år siden i en italiensk landsby Lanciano forvandledes til kød og den sure vin til blod, fordi en munk tvivlede på, at den indviede nadverbrød og altervinen virkelig var Kristi legeme og blod og så inderligt bad for et tegn.
I 1970 blev seglene på de ellers utilgængelige beholdere åbnet , og fremtrædende videnskabsfolk foretog minutiøse undersøgelser, der varede i 15 måneder og fastslog, at der var tale om et stykke af et menneskehjerte fuldstændigt frisk efter 1200 år i den forseglede beholder, i blodet fandt man proteiner i samme procent- proportion som i frisk blod.
Niels Christian Hvidt har på sin verdensomspændende færd efter mirakler, som han har samlet i bogen ” Mirakler”, oplevet i snesevis af grædende madonna statuer og ikoner inklusiv miraklet i den russisk- ortodokse kirke i Bredgade i København, som han opsøgte bare tre dage efter, at man første gang havde konstateret, at der af uforklarlige årsager dryppede salte tårer ud af øjnene på madonna statue.
Fra kirkens hold var indstillingen, at miraklet ikke vedkom verden udenfor.
- Men jeg stod tæt på, siger Hvidt, - og jeg så tårerne dannes og løbe ned af figurens kinder. Der var ingen pumpekanaler, og figuren var hele vejen igennem hårdt træ.
Der var, så vidt jeg kunne se, ingen naturlig forklaring på fænomenet.
Man fandt heller ingen videnskabelig forklaring på , at der fra øjnene i en madonna statue i Naju i Korea i 700 dage frem til 14 januar 1992 flød en rød væske, der ved analyser viste sig at være menneskeblod.
I Civitavecchia udenfor Rom blev i tusindvis af mennesker vidne i 1995 vidne til at en mariastatue i alt 14 gange græd blod. Heller ikke her kunne videnskabsmænd finde en naturlig forklaring,.

LILLE AUDREY SANTOS.

Og der er den underfulde historie om lille Audrey Santos , der blev alvorlig hjerneskadet ved et trafikulykke i 1987, og som ligger i sin seng ude af stand til at røre sig eller tale.
I tusindvis af troende er overbevidst om, at denne hjælpeløse pige, der ville dø uden hjælp fra sin familie og sine to sygeplejerske, er et redskab fra Guds underfulde indgriben. Pilgrimme fra hele verden strømmer til familien Santos beskedne hus udenfor Boston, og der er en ventetid på halvandet år for at få en aftale.
Det lykkedes for Niels Christian Hvidt, der oplevede , at statuer og billede omkring Audrey græd. Han fortæller:- Fra et stort foto af en Maria statue løber olie i to baner ned over billedet.
Olie løber fra en englestatue og fra små porcelæns- relieffer. fra træ – ikoner, selv fra fotografier af kristusfigurer, og i alle tilfælde er det klart, at der ikke er tale om fup, for billeder og statuer er løst anbragt på borde eller på stifter på væggene – de kan tages ned og anbringes andre steder, men oliemængden ændres ikke.
Og de uforklarlige oliedråber er mirakuløst helbredende. Omkring 30 frivillige medhjælpere har til opgave ved hjælp af en pipette at dryppe olien på små vattotter, som sendes til syge verden over. Biokemikere, der har analyseret olien, forklarer, det drejer sig om en sjældent ren kombination af olier.
Man kan forundres over, at det som oftest er olie, der flyder fra de hellige figurer, men det har, som det blev forklaret for Hvidt, med at gøre, at olie er tegn på Guds nærvær og salvelse. I det gamle testamente blev konger salvet med olie og det nye opfordres troende til at bruge olie, når de beder for helbredelse af de syge. Måske er her et tip til Lundbeck.

PROFETEN OG PADRE PIO

I Niels Christian Hvidts bog er der ikke langt mellem miraklerne i vor kyniske nutid, og forfatteren har ofte været på stedet. Dog mødte han af gode grunde aldrig Padre Pio – den stigmatiserede præst , som en septemberdag i 1918 under en bøn i det lille kloster Foggio i Syditalien blev blændet af en vældigt lysvæld fra et krucifiks og styrtede bevidstløs om. Da han vågnede med frygtelige smerter, opdagede han, at blodet flød fra hænder og fødder, på nøjagtig samme steder, som Jesus blev gennemboret af naglerne på korset.
De næste 50 år døjede han med frygtelig smerter, der til sidst anbragte ham i rullestol.
Fra den udførte han over tusinde mirakuløse helbredelser og viste uforklarlige evner, bl .a. evnen til at pilokere dvs. være tilstede to steder samtidig, der har været med til at give ham status af 20 århundredes største helgen, Padre Pio døde 1968, men hans mirakler hævdes at række ud over hans levetid. Hans fødested, en lille bjergflække, San Giovanni Rotondo er i dag det meste besøgte pilgrimssted i Italien efter Rom.
Der er den fantastiske historie om den svenskgifte diplomatfrue, Vassula Rydén, som har fået status som profet, der hævder at kommunikere direkte med Vorherre og hans søn. Hendes møder samler undertiden op til 100,000 mennesker og hendes bog ” Sandt Liv i Gud ” er oversat til 38 sprog og solgt i millionoplag, hvor alle royalties gør til godgørende formål.
Der er lysunderet i gravkirken i Jerusalem, som er ret ukendt udenfor den ortodokse kirke, men som foregår påskelørdag efter den ortodokse kalender, hvor patriarken , der knæler på stedet, hvor Jesus lå efter døden oplever at udefinerbart , blåt lys løfter sig fra stenen,, hvor Jesus lå, og bliver nogle år så stærkt, at mennesker udenfor ser hele graven opfyldt af dette underlige blå lys, der samles i en slags søjle af ild, hvori patriarken kan tænde sine medbragte stearinlys.
Før patriarken går ind i graven er han og selve gravkammeret undersøgt at af israelske embedsmænd, som sikkerhed for, at der ikke er skjulte lyskilder i kapellet eller der foregår anden form for svindel.
Der er kildemateriale 800 år tilbage i tiden om lysmiraklet her, men til historien hører, at Niels Christian Hvidt 4 gange rejste til Jerusalem – og ikke oplevede lysunderet.
Men det har ikke ændret på hans tro eller tillid til miraklerne.
- Der er fænomener- også i den videnskabelige verden- der er uhåndgribelige, siger han, Hvis f.eks. en kræftknude pludselig forsvinder fra den ene dag til den anden, og der er røntgenbilleder , der dokumenterer, at den har været der og er forsvundet, så kan det forklares naturvidenskabeligt som noget, der er foregået men ikke kan forklares.
Kun troen kan forklare det.
Nu bliver det spændende at se, hvor langt videnskaben vil strække sig i undersøgelserne om forbøns helbredende virkning.
Måske er et nyt mirakel på vej.

Back to list

Se siden på dansk

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.