Niels Christian Hvidt

 

banner conf

About NCH
By NCH
Books:
Mirakler: möten mellan himmel och jord

Möten mellan himmel och jord
 
”MIRAKEL” KOMMER AV DET LATINSKA ”MIRARI”, ”att förundra sig”. Både troende och icke troende har skäl att förundras över de religiösa mirakler från hela världen som teologen NIELS CHRISTIAN HVIDT berättar om. I en nykter beskrivning av både oförklarliga händelser och de vetenskapliga undersökningarna av dem, i intervjuer med berörda och inte minst i bokens många illustrationer förs läsaren tätt intill det otroliga och oförklarliga.

Författarens mål har varit att beskriva undren så som de ses och upplevs av människor i hela världen samt hur de tolkas av dem som blivit berörda. ”För det är bara när miraklerna tolkas i ljuset av tron, som de blir något mer än bara märkliga händelser – de blir de under och tecken som boken handlar om”, skriver Niels Christian Hvidt. Vi får bland annat möta madonnastatyer som gråter blod, nattvardsbröd som förvandlas till människokött, en hemmafru som mottar budskap, självtändande vaxljus i Gravkyrkan i Jerusalem och en rysk ikon i en kyrka i Köpenhamn som plötsligt avsöndrar olja.

Bokens fjorton horisontvidgande berättelser om moderna mirakler väcker frågan om hur vi placerar fenomenet i den moderna världsbilden. I bokens bakgrundsartiklar belyser Nils Christian Hvidt miraklernas historiska och aktuella roll inom såväl teologi som naturvetenskap.

NIELS CHRISTIAN HVIDT, född 1969, är teologie doktor vid det katolska Gregorianauniversitetet i Rom, där han idag undervisar. År 1997 mottog han Köpenhamns universitets guldmedalj för sin avhandling Profeti och Åpenbaring. Han har sedan skrivit artiklar, som på olika sätt handlar om tron på gudomligt handlande, i danska och internationella tidningar och tidskrifter. Sedan september 2002 arbetar han med ett forskningsprojekt om förhållandet mellan tro och hälsa med fokus på olika övertygelser om trons läkande verkan.


Mirakler
möten mellan himmel och jord
Niels Christian Hvidt
70852650, Inbunden, Sidor 290, Pris 326 Kr

Back to list

Se siden på dansk

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.