Niels Christian Hvidt

 

banner conf

About NCH
By NCH
Journal Articles:
Traumatiske fødsler – fra den sundhedsprofessionelles perspektiv

by Schrøder, Jørgensen, Hvidt, la Cour

Formålet med projektet er at undersøge problemets omfang blandt henholdsvis danske jordemødre og obstetrikere. Dels for at estimere hvor stor en andel af jordemødre og obstetrikere, der har oplevet at være involveret i et traumatisk fødselsforløb, og dels for at undersøge hvordan det har påvirket dem, både på det professionelle og på det personlige plan. Hvis læger og jordemødre oplever, at det efterfølgende påvirker deres kliniske praksis, kan projektet benyttes som en del af de parametre, der undersøges i andre sammenhænge i forhold til stigende indgrebsfrekvenser og evidensbaseret praksis. På det personlige plan kan projektet medvirke til at belyse årsagssammenhænge mellem stress og udbrændthed og involvering i traumatiske fødselsforløb. Udforskningen af problemfeltet vil inddrage nogle aspekter af jordemoder- og lægefaget, som hidtil ikke har været dokumenterede i danske sammenhænge, og derved potentielt medvirke til at kvalificere indsatsen dels i forhold til systemets håndtering af de traumatiske forløb og dels i forhold til uddannelsen og efteruddannelsen af jordemødre og obstetrikere.

Back to list

Se siden på dansk

© Niels Christian Hvidt 2019. All rights reserved.